Handelsbetingelser

1 Indledning

1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for brugen af vores websted eller køb af produkter, der tilbydes via vores websted.

1.2 Definitioner og fortolkninger af disse vilkår og betingelser er anført i punkt 26.

2 Godkendelse

2.1 Du erklærer og garanterer, at:

(a) du er en fysisk person og er mindst 18 år gammel;

(b) du har bemyndigelse til at indgå en juridisk bindende kontrakt med os; og

(c) du er ikke forhindret af nogen gældende lov eller kontrakt i at indgå en juridisk bindende kontrakt med os.

2.2 Vi forbeholder os ret til at anmode om en skriftlig bekræftelse af din bemyndigelse til at acceptere disse vilkår.

2.3 Du erklærer og garanterer, at du ikke er:

(a) er blevet dømt for en computer- eller internetrelateret forbrydelse, og

(b) tidligere er blevet nægtet produkter eller adgang til webstedet.

2.4 Vi forbeholder os ret til at nægte dig adgang til vores websted, hvis vi anser et sådant afslag for nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

2.5 At afgive en ordre betyder:

(a) din erklæring og garanti for, at du har læst disse vilkår og betingelser omhyggeligt og i deres helhed;

(b) Dit tilbud om at købe ordren udelukkende i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser;

(c) din accept af, at enhver ordrebekræftelse udelukkende vil blive foretaget på grundlag af disse vilkår og betingelser; og

(d) din aftale med os om at være bundet af disse vilkår og betingelser.

2.6 Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, må du ikke bruge hjemmesiden eller købe nogen produkter.

2.7 Du skal udtrykkeligt acceptere disse Vilkår og betingelser for at kunne:

(a) indsende oplysninger til eller via vores websted; eller

(b) købe et produkt.

2.8 Ved at besøge vores websted, købe produkter eller acceptere disse vilkår og betingelser:

(a) du også accepterer vores privatlivspolitik; og

(b) du accepterer og forpligter dig til at overholde vores politik for acceptabel brug (se afsnit 12 nedenfor for yderligere oplysninger).

2.9 Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår og betingelser til fremtidig brug.

2.10 Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, kan du ikke afgive en ordre eller kommunikere med os.

3 Personlig brug

Du anerkender, at du kun vil bruge webstedet til at købe produkter til din egen personlige og ikke-kommercielle brug, som en hovedperson og ikke som agent eller på vegne af en anden person.

4 Pris

4.1 De priser for produkter, der er vist på vores websted, omfatter leveringsomkostninger, men ikke gebyrer, skatter, afgifter, told, skatter eller lignende statslige afgifter ("told, ufortoldet og ubeskattet").

4.2 Alle told, gebyrer, afgifter, skatter eller andre statslige afgifter og deklarationer for import af produkterne til leveringsadressen er dit ansvar og skal betales af dig og er ikke inkluderet i prisen for produkterne. Alle leverancer kan i enkelte tilfælde medføre andre omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Ud over forsendelsesomkostningerne omfatter disse omkostninger også omkostninger til told eller importomsætningsafgift, da varerne sendes fra et land uden for EU (Kina), og det skal afklares med vores kundeservice, om der skal betales told for et produkt, før ordren afgives. Told eller importafgifter betales ikke af os og skal betales af køberen. Vores varer sendes altid "ufortoldet og ubeskattet". Køber er "importør af registrering" og er ansvarlig for korrekt betaling af told og/eller importafgifter og skal fuldt ud overholde alle love og bestemmelser i importlandet. Da reglerne for import af varer varierer fra land til land, skal du tjekke dit lands told- og importafgifter, før du afgiver din ordre. Det er købers ansvar at kontrollere, at alle love og bestemmelser i importlandet overholdes fuldt ud ved modtagelsen af varerne.

4.3 Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at alle detaljer, beskrivelser og priser på produkterne på vores websted er korrekte. Der kan dog forekomme fejl i visse tilfælde. Hvis vi opdager, at der er sket en prisfejl, informerer vi dig hurtigst muligt og giver dig mulighed for at bekræfte din ordre til den korrekte pris eller annullere din ordre. Hvis vi ikke er i stand til at kontakte dig, eller hvis vi ikke modtager et svar fra dig, vil ordren blive behandlet som annulleret, og du vil modtage en fuld refusion. Hvis du vælger at genbekræfte din ordre, sørger vi for levering af din ordre og opkræver eller refunderer dig som angivet i vores meddelelse til dig kort efter, at vi har modtaget din genbekræftelse af din ordre i den form og med den betalingsmetode, du brugte ved bestillingen.

4.4 Vi er ikke forpligtet til at opfylde en ordre, hvis den pris, der er angivet på hjemmesiden, er forkert (selv efter at du har modtaget en ordrebekræftelse).

4.5 Priserne kan ændres fra tid til anden. Sådanne ændringer vil dog ikke påvirke en ordre, for hvilken der er sendt en ordrebekræftelse.

5. Afgivelse af en ordre

5.1 Når du har afgivet en ordre, er alle ordrer afhængig af, om der er lagerbeholdning. Hvis vi har tilstrækkeligt lager til at opfylde din ordre, vil du modtage en ordrebekræftelse, som anses for at være vores bekræftelse på modtagelsen af din ordre. I tilfælde af leveringsproblemer eller manglende lagerbeholdning til at opfylde din ordre, giver vi dig besked pr. e-mail og refunderer eventuelle betalinger for ordren.

5.2 En kontrakt vil kun blive indgået, når vi har udstedt en ordrebekræftelse til dig og kun med hensyn til det/de produkt(er), der er inkluderet i ordrebekræftelsen. Disse vilkår og betingelser udgør en del af kontrakten og er indarbejdet med udelukkelse af alle andre vilkår og betingelser.

5.3 Hvis din ordre består af mere end ét produkt, kan produkterne leveres til dig i separate leverancer på forskellige tidspunkter.

5.4 Vi forbeholder os ret til at fjerne produkter fra hjemmesiden til enhver tid. Vi forbeholder os også retten til at redigere eller fjerne materiale eller indhold fra webstedet. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for fjernelse af produkter fra vores websted eller for redigering eller fjernelse af materiale eller indhold fra vores websted.

5.5 Vi forbeholder os ret til at afvise eller afvise enhver ordre, som du har afgivet til enhver tid (selv efter at vi har sendt en ordrebekræftelse). Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for at annullere eller afvise en ordre.

5.6 Hvis vi annullerer din ordre, efter at vi har modtaget betalingen (og også efter at vi har sendt en ordrebekræftelse), refunderer vi din betaling for ordren fuldt ud.

6 Betaling

6.1 Du kan betale for produkterne ved hjælp af en af de betalingsformidlere, der er anført på vores websted.

6.2 Du kan også betale for hele eller en del af din bestilling ved hjælp af en rabatkupon, som vi stiller til rådighed for dig. Kampagnekuponer kan kun indtastes online ved kassen.

6.3 Vi kan bruge betalingsformidlere til at behandle betalinger mellem dig og os. Du accepterer, at vi kan dele dokumenter og oplysninger om dig med betalingsformidlerne, herunder dokumenter og oplysninger, der indeholder dine personlige oplysninger.

6.4 Vi er ikke en reguleret betalingsformidler eller pengetjenesteudbyder og er ikke ansvarlige for eventuelle betalingsfejl eller problemer forårsaget af betalingsformidlerne.

6.5 Du er ansvarlig for at give fuldstændige og korrekte oplysninger i betalingsprocessen, og alle betalinger skal betales med dine egne midler. Ved at afgive en ordre bekræfter du, at:

(a) den betalingsmetode, der anvendes til betalingen, tilhører dig;

(b) hvis det er relevant, er du den retmæssige indehaver af kampagnekuponen; og

(c) du har tilstrækkelige midler eller kreditfaciliteter til at betale for den relevante ordre.

6.6 Vi er ikke ansvarlige for uautoriseret brug af dine kredit-, debet- eller forudbetalte kort af en tredjepart, selv om sådanne kort er blevet meldt stjålet. Vi har ret til at underrette alle relevante myndigheder (herunder kreditoplysningsbureauer) om enhver svigagtig betaling eller anden ulovlig aktivitet.

6.7 Du må ikke:

(a) foretage eller forsøge at foretage tilbagebetalinger i forbindelse med betalinger, du har foretaget for produkter; eller

(b) tilbageføre enhver betaling, du har foretaget i forbindelse med produkter.

6.8 Du skal fuldt ud holde os fuldt ud skadesløs og holde os fuldt ud skadesløs i forbindelse med eventuelle tilbagebetalinger eller tilbageførsler af betalinger foretaget af dig og eventuelle tab, omkostninger, forpligtelser eller udgifter, som vi pådrager os som følge af eller i forbindelse med sådanne tilbagebetalinger eller tilbageførsler.

7 Levering

7.1 Vi bestræber os på at levere din ordre til den leveringsadresse, som du har angivet, når du afgiver din ordre.

7.2 Vi angiver en forventet leveringsdato, når du bestiller din ordre.

7.3 Vi kan underrette dig, hvis vi ikke forventer at kunne overholde den forventede leveringsdato, men vi er ikke ansvarlige over for dig for tab, ansvar, omkostninger, skader, gebyrer eller udgifter som følge af forsinket levering i det omfang, det er tilladt ved lov.

7.4 Vi er muligvis ikke i stand til at levere produkter til visse steder. I dette tilfælde vil vi informere dig og sørge for, at ordren annulleres og refunderes, eller at ordren leveres til en anden leveringsadresse, som du har bekræftet.

7.5 Al risiko for produktet overgår til dig ved levering til leveringsadressen, medmindre leveringen forsinkes på grund af en overtrædelse af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser. Risikoen overgår på det tidspunkt, hvor leveringen ville have fundet sted, hvis ikke du havde misligholdt aftalen.

7.6 Hvis du ikke er i stand til at acceptere levering eller afhentning af din ordre, kan vi efterlade et kort med instruktioner om, hvordan du kan få din ordre leveret eller afhentet af fragtmanden igen.

7.7 Hvis levering eller afhentning forsinkes af din urimelige afvisning af at acceptere levering, eller hvis du ikke accepterer levering eller afhenter din ordre hos transportøren, kan vi opkræve dig for alle gebyrer og andre omkostninger, som vi med rimelighed har afholdt for at returnere ordren til afsenderen, uden at dette berører andre rettigheder eller retsmidler, som vi har til rådighed.

7.8 Varerne afsendes inden for 2-4 arbejdsdage efter bekræftet modtagelse af betaling. Standard leveringstiden er 5-8 arbejdsdage, i undtagelsestilfælde op til 20 arbejdsdage, medmindre andet er angivet i varebeskrivelsen. Ejeren sender ikke direkte. Ordren vil blive afsendt af producenten, så snart hele ordren er på lager hos producenten.

7.9 Alle toldsatser, gebyrer, afgifter, skatter eller andre statslige afgifter og deklarationer for import af produkterne til leveringsadressen er dit ansvar og skal betales af dig og er ikke inkluderet i prisen for produkterne. Alle leverancer kan i enkelte tilfælde medføre andre omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Ud over forsendelsesomkostningerne omfatter disse omkostninger også omkostninger til told eller importomsætningsafgift, da varerne sendes fra et land uden for EU (Kina), og det skal afklares med vores kundeservice, om der skal betales told for et produkt, før ordren afgives. Told eller importafgifter betales ikke af os og skal betales af køberen. Vores varer sendes altid "ufortoldet og ubeskattet". Køber er "importør af registrering" og er ansvarlig for korrekt betaling af told og/eller importskatter og skal fuldt ud overholde alle love og bestemmelser i importlandet. Da reglerne for import af varer varierer fra land til land, skal du kontrollere dit lands told og importmoms, inden du afgiver din ordre. Det er købers ansvar at kontrollere, at alle love og bestemmelser i importlandet overholdes ved modtagelsen af varerne.

8 Annullering eller ændring af ordrer

8.1 Når en ordre er afgivet via vores websted, kan du annullere eller ændre din ordre ved at sende os en e-mail.

8.2 Når en ordre er blevet pakket, kan den ikke annulleres eller ændres, og i stedet skal ordren returneres til os i overensstemmelse med punkt 10 nedenfor. Da vores varer sendes fra Asien, kan der være længere transittider, som vi ikke har nogen kontrol over. Hvis varen/varerne allerede er på vej til dig, er det ikke muligt at annullere. Vent venligst, indtil du har modtaget varerne, og returner dem til os, indtil du har modtaget dem. Du kan naturligvis stadig informere os om din afbestilling på forhånd. For at garantere dig den hurtigst mulige returnering beder vi dig sende os en bekræftelse på afsendelsen. Der er tidligst mulighed for at få pengene tilbage tidligst 16 uger efter modtagelsen af ordren, hvis varerne ikke er modtaget.

8.3 Da vi arbejder med et fuldt automatiseret system, udløses ordrer umiddelbart efter, at de er sendt. Derfor kan vi desværre ikke afbryde forsendelsesprocessen indtil levering, så en tilbagebetaling før modtagelse af varerne er kun mulig op til 24 timer efter bestillingen.

9. Defekte produkter

9.1 Du anerkender, at produkterne er standardprodukter og ikke er specialfremstillet til at opfylde dine særlige krav.

9.2 Alle produktbeskrivelser, oplysninger og materialer på webstedet leveres "som de er" og uden garantier eller andre erklæringer, hverken udtrykkelige eller stiltiende.

9.3 Billederne af produkterne kan afvige en smule fra det faktiske produkt, du modtager.

9.4 Hvis det produkt, du modtager, er defekt, kan du sende os en e-mail med oplysning om det produkt, der skal returneres, og vedlægge et billede af det defekte produkt.

9.5 Du kan returnere produktet til os i overensstemmelse med afsnit 10.

9.6 Vi inspicerer produktet ved modtagelsen. Vores behandlingstid afhænger af din ordre.

9.7 Vi giver dig besked pr. e-mail, hvis vi er overbevist om, at produktet er defekt.

9.8 Vores eneste forpligtelse over for dig i forbindelse med defekte produkter er at enten (efter vores eget skøn):

(a) erstatte produktet og betale leveringsgebyret for levering af produkterne til leveringsadressen, hvorefter du skal returnere det defekte produkt til os, og vi vil derefter levere et erstatningsprodukt til leveringsadressen; eller

(b) betale dig et beløb svarende til prisen for produktet og returnering af det defekte produkt til os. Vi udbetaler dette beløb til dig ved at betale til den konto, hvorfra vi modtog betalingen, og ved at bruge samme betalingsmetode.

9.9 Hvis vi fastslår, at produktet ikke er defekt, kan vi efter eget skøn beslutte ikke at refundere købsprisen for produktet til dig, og vi kan kræve, at du betaler rimelige servicegebyrer og opkræve dem fra den betalingsmetode, der blev anvendt til ordren. Vi er ikke ansvarlige over for dig for tab, ansvar, omkostninger, skader, gebyrer eller udgifter, der opstår som følge af dette afsnit, i det omfang det er tilladt i henhold til loven.

10 Returnering og tilbagebetaling

10.1 Vores Returpolitik udgør en del af disse Vilkår og betingelser, som du kan få adgang til og bruge vores websted i henhold til.

10.2 Hvis du ikke er helt tilfreds med din bestilling, kan du sende en e-mail med oplysning om det produkt, der skal returneres, og returnere produktet til os. Fortrydelsesfristen er 30 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, har taget det sidste produkt i besiddelse.

10.3 Returforsendelse og omkostninger skal afholdes og betales af kunden.

10.4 Produktet skal være modtaget af os, for at kunden kan få ret til tilbagebetaling. Vi inspicerer det returnerede produkt ved ankomsten.

10.5 Du skal sikre, at produktet sendes til os i samme stand, som du modtog det, og at det er korrekt emballeret. Produktet skal være ubrugt, produktmærkerne må ikke være blevet ændret, og produktet skal være i den originale emballage. Hvis et produkt returneres til os i en uegnet stand, forbeholder vi os retten til ikke at acceptere returneringen af produktet.

10.6 Vores behandlingstid for returneringer afhænger af din ordre.

10.7 Hvis vi er tilfredse med det returnerede produkts tilstand, sender vi dig en e-mail med en godkendelse af din returnering. Refusionen vil blive udbetalt snarest muligt til den betalingsmetode, der blev brugt til ordren, efter at vi har sendt dig en meddelelse om, at din returnering er blevet godkendt.

10.8 Annulleringen er fuldført, når vi har modtaget de fysiske varer.

10.9 Da vores varer sendes fra Asien, kan der være længere transittider, som vi ikke har nogen kontrol over. Hvis varen/varerne allerede er under transport til dig, er det ikke muligt at annullere. Vent venligst, indtil du har modtaget varerne, og returner dem til os, indtil du har modtaget dem. Du kan naturligvis stadig informere os om din afbestilling på forhånd. For at garantere dig den hurtigst mulige returnering beder vi dig sende os en bekræftelse på afsendelsen. Der er tidligst mulighed for at få pengene tilbage tidligst 16 uger efter modtagelsen af ordren, hvis varerne ikke er modtaget.

11. Kuponer

11.1 Du kan bruge vores kampagnekuponer eller rabatter, når du betaler for produkter på webstedet.

11.2 For at indløse en kupon eller anvende en rabat skal kuponen eller rabatkoden indtastes på checkout-siden for vores ordre.

11.3 Når kuponen eller rabatkoden er blevet indtastet og anvendt, vil kuponen eller rabatten blive afspejlet i det samlede beløb for din ordre ved kassen.

12.4 Du må kun indløse eller bruge én rabatkupon eller rabat pr. ordre.

11.5 Kreditering af en kampagnekupon giver ikke renter og har ingen kontantværdi.

11.6 Hvis saldoen på en kampagnekupon ikke er tilstrækkelig til din ordre, kan du betale forskellen ved hjælp af en separat betalingsmetode, der er tilgængelig på webstedet.

11.7 Hvis du bruger en kampagnekupon til en ordre, der er blevet returneret, vil værdien af kampagnekuponen ikke blive refunderet til dig. Hvis du har betalt en del af beløbet ved hjælp af en separat betalingsmetode, kan denne del dog refunderes.

12. Tilladt anvendelse

12.1 Du må ikke ("Forbudt brug"):

(a) bruge vores websted på nogen måde eller foretage nogen handling, der forårsager eller sandsynligvis vil forårsage skade på webstedet eller nogen forringelse af webstedets ydeevne, tilgængelighed eller tilgængelighed;

(b) bruge vores websted på en måde, der er ulovlig, ulovlig, svigagtig eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlige, ulovlige, svigagtige eller skadelige formål eller aktiviteter;

(c) bruge vores websted til at kopiere, gemme, hoste, overføre, sende, bruge, offentliggøre eller distribuere materiale, der består af (eller er relateret til) spyware, computervirus, trojanske heste, orme, tastaturloggere, rootkits eller anden skadelig computersoftware;

(d) deltage i systematiske eller automatiserede dataindsamlingsaktiviteter (herunder scraping, data mining, dataudtræk eller datahøst) på eller i forbindelse med vores websted uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke;

(e) få adgang til eller på anden måde interagere med vores websted via en robot, spider eller andre automatiserede midler;

(f) overtræde de politikker, der er fastsat i robots.txt-filen for vores websted;

(g) bruge de data, der er indsamlet fra vores websted, til direkte markedsføringsaktiviteter (herunder e-mailmarketing, SMS-marketing, telemarketing eller direct mail);

(h) bruge de data, der er indsamlet fra vores websted, til at kontakte en person, virksomhed eller anden person eller enhed;

(i) at bruge eller dirigere webstedet til at interagere med en enhed, medmindre du er udtrykkeligt autoriseret til at gøre det;

(j) direkte eller indirekte bruge webstedets infrastruktur til at iværksætte, udbrede, deltage i, lede eller forsøge at hacke angreb eller sende båndbreddeoverbelastende, ondsindede eller potentielt skadelige netværksbeskeder til en enhed, uanset om den tilhører os eller ej;

(k) direkte eller indirekte kopiere, offentliggøre, ændre, oversætte, dekompilere, demontere, foretage reverse engineering eller på anden måde forsøge at udlede eller få adgang til webstedets struktur eller kildekode (uanset om det er for at skabe afledte værker af kildekoden eller på anden måde);

(l) bruge eller få adgang til webstedet for at skabe et lignende eller konkurrerende produkt eller tjenesteydelse eller for at levere en benchmarking- eller sammenlignende undersøgelse af produkter til tredjeparter;

(m) sælge, overdrage, give underlicens, overføre, distribuere eller udleje din adgang til webstedet;

(o) at gøre webstedet tilgængeligt for tredjepart via et privat computernetværk;

(p) redigere eller på anden måde på nogen måde ændre indhold eller papir eller digital kopi af materiale, der er udskrevet eller kopieret fra vores websted;

(q) bruge webstedet på en måde, der er forbudt i henhold til love eller bestemmelser, der gælder for brugen af webstedet, eller

(r) foretage en uautoriseret undersøgelse eller afgive en uautoriseret bestilling, eller

(s) afgive spekulative, falske eller svigagtige ordrer.

12.2 Du anerkender, at du er ansvarlig over for os for enhver skade, tab, ansvar, omkostning eller udgift, som vi har lidt eller pådraget os som følge af eller i forbindelse med enhver forbudt handling udført eller tilladt af dig.

12.3 Du accepterer at underrette os så hurtigt som muligt, når du får kendskab til, at en person begår en forbudt handling. Du vil med rimelighed bistå os i enhver undersøgelse, som vi måtte foretage som følge af oplysninger, som du har givet os i denne forbindelse.

12.4 Du skal sikre, at alle oplysninger, som du giver os via vores websted eller i forbindelse med vores websted eller produkterne:

(a) er sand, nøjagtig, aktuel og fuldstændig og ikke vildledende;

(b) overholder alle gældende love og bestemmelser, og

(c) ikke krænker privatlivets fred, beskyttelse af personoplysninger, fortrolighed eller intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder for nogen person, og

(d) ikke er krænkende, krænkende, pornografisk, ærekrænkende, upålidelig, upålidelig, vildledende, ulovlig eller på anden måde uacceptabel.

12.5 Du skal straks give os alle dokumenter eller andre oplysninger, som vi anmoder dig om for at bekræfte din identitet. Du skal straks opdatere alle oplysninger, som du giver os, så alle dine oplysninger hos os til enhver tid er fuldstændige og korrekte.

12.6 Du skal overholde alle gældende love i forbindelse med din brug af webstedet, og det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder dem, uanset om de er baseret på dit bopælsland, det sted, hvor du har adgang til webstedet eller andet.

12.7 Send os venligst en e-mail, hvis du bliver opmærksom på materiale eller aktiviteter på vores websted, der er i strid med disse vilkår og betingelser.

13 Link til websteder

13.1 Links fra vores websted til andre websteder og ressourcer, der leveres af tredjeparter, er kun til din information. Links fra vores websted til andre websteder og ressourcer skal ikke opfattes som en anbefaling eller godkendelse fra vores side af disse linkede websteder eller ressourcer eller de oplysninger, du får fra dem.

13.2 Du anerkender og accepterer, at vi ikke har nogen rettigheder eller kontrol over indholdet af andre websteder og ressourcer, der er linket fra eller henvises til på vores websted.

13.3 Du kan linke til vores hjemmeside, forudsat at du gør det på en måde, der er fair og lovlig, og som ikke skader vores omdømme eller udnytter det.

13.4 Du må ikke oprette et link på en måde, der antyder nogen form for tilknytning, godkendelse eller godkendelse fra vores side, når der ikke findes nogen.

13.5 Du må ikke oprette et link til vores websted på et websted, som du ikke ejer.

13.6 Du må ikke indramme vores websted på et andet websted eller oprette et link til en anden del af vores websted end forsiden.

13.7 Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde tilladelsen til at oprette links uden varsel.

13.8 Det websted, som du linker til, skal i alle henseender overholde de indholdsstandarder, der er fastsat i vores politik for acceptabel brug (se punkt 12 ovenfor).

13.9 Kontakt os venligst for at få vores forudgående godkendelse af ethvert link til vores websted, som ikke overholder dette punkt 13.

14 Intellektuel ejendomsret

14.1 Koden, strukturen og organiseringen af webstedet er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder.

14.2 Vi ejer eller er licenshaver af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til vores websted og til dets indhold og materiale, der er offentliggjort på det. Disse værker er beskyttet af gældende love og traktater i hele verden. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt.

14.3 Du må kun bruge webstedet og alt indhold på webstedet til personlig og ikke-kommerciel brug og i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Indholdet på webstedet omfatter indhold vedrørende produkterne.

14.4 Du accepterer at underrette os om enhver formodet krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører os.

14.5 Du må ikke bruge vores varemærker uden vores forudgående skriftlige tilladelse, medmindre de udgør en del af materiale, som du bruger (og gengiver korrekt) i overensstemmelse med punkt 13.

15 Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

15.1 Vores privatlivspolitik udgør en del af disse vilkår og betingelser, på grundlag af hvilke du kan få adgang til og bruge vores websted.

15.2 Vi bruger cookies på vores websted. Vi bruger også cookies til at spore den måde, som vores kunder foretrækker at se vores websted på. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser giver du også dit samtykke til vores brug af cookies til dette formål. Du kan finde flere oplysninger om cookies i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

15.3 Hvis du giver os dine personoplysninger, vil vi behandle disse personoplysninger i overensstemmelse med dine instruktioner fra tid til anden og vil træffe rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte disse personoplysninger mod uautoriseret og ulovlig behandling og mod utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse.

15.4 Medmindre særlige sikkerhedsforanstaltninger er hensigtsmæssige eller på anden måde skriftligt aftalt, kan oplysninger og dokumenter, der opstår i forbindelse med salget af produkterne, deles af os, og især kan sådanne oplysninger og dokumenter være tilgængelige i elektronisk form for vores medarbejdere, embedsmænd, konsulenter eller agenter.

16 Virusser

16.1 Vi garanterer ikke, at vores websted er sikkert eller fri for fejl eller virus.

16.2 Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, dine computerprogrammer og din platform til at få adgang til vores websted. Du bør bruge dit eget antivirusprogram.

16.3 Du må ikke misbruge vores websted ved bevidst at indføre virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet ondsindet eller teknologisk skadeligt materiale.

16.4 Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores websted, den server, som vores websted er gemt på, eller nogen server, computer eller database, der er forbundet med vores websted.

16.5 Du må ikke angribe vores websted ved hjælp af et denial of service-angreb eller et distribueret denial of service-angreb.

16.6 Hvis vi mener, at du har overtrådt nogen af bestemmelserne i denne paragraf 16, ophører din ret til at bruge vores websted øjeblikkeligt. Vi kan rapportere enhver overtrædelse til de relevante retshåndhævende myndigheder og vil gøre det, hvis det kræves i henhold til gældende lovgivning.

17 Ansvar

17.1 Med forbehold af afsnit 17.13 fralægger vi os ethvert ansvar i det omfang, det er tilladt i henhold til loven, og vi påtager os intet ansvar for tab, som du eller andre personer måtte lide som følge af:

(a) Tredjepartsindhold eller brugerindhold;

(b) vores indhold, og især fra nøjagtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af vores indhold;

(c) produkterne, og især fra kvaliteten, billederne, beskrivelsen eller specifikationerne, overensstemmelsen med beskrivelsen og produkternes rimelige egnethed til et bestemt formål;

(d) tillid til oplysninger i disse vilkår og betingelser eller på vores websted eller til funktioner, der er indeholdt i disse vilkår og betingelser eller på vores websted;

(e) manglende adgang til webstedet eller dele af det, eller at adgangen på noget tidspunkt er afbrudt eller delvis eller fungerer med fejl; og

(f) enhver manglende eller forsinket opfyldelse af en forpligtelse fra vores side, uanset om vi giver forudgående varsel eller ej, hvis og i det omfang, at fejlen eller forsinkelsen skyldes omstændigheder, som ligger uden for vores rimelige kontrol, og omfatter telekommunikationssvigt, strømsvigt, terrorisme, brændstofstrejker, voldsomt vejr, computerfejl, leveringsfejl hos leverandører, arbejdskonflikter og fravær af personale på grund af sygdom eller tilskadekomst, og fristen for opfyldelse af enhver forpligtelse, hvis opfyldelse påvirkes på denne måde, forlænges tilsvarende.

17.2 Vi er ikke ansvarlige over for dig (uanset om det er i kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), brud på lovbestemt pligt eller andet) for tab af fortjeneste, tab af forretningsmuligheder, tab af goodwill, tab af besparelser eller fordele eller for indirekte, særlige eller følgetab eller -skader, selv om sådanne tab eller skader med rimelighed kunne forudses, eller den relevante part kendte til muligheden for, at sådanne tab eller skader kunne opstå.

17.3 Vores ansvar, der opstår direkte eller indirekte i henhold til disse vilkår og betingelser (herunder dit køb af produkter fra os i henhold til disse vilkår og betingelser) eller som ikke på anden måde udtrykkeligt er udelukket i henhold til disse vilkår og betingelser, er begrænset til og begrænset til det højeste beløb på 1000 USD eller et multiplum af fem gange den pris, du har betalt for de produkter, der giver anledning til ansvaret. Beløbet for denne ansvarsbegrænsning reduceres med det beløb, som du skylder os i ubetalte beløb.

17.4 Ethvert krav fra en part for kontraktbrud, tort (herunder uagtsomhed), brud på lovbestemt pligt eller andet, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, skal indbringes inden for et år efter den handling eller undladelse, der angiveligt har forårsaget tabet eller udgiften.

17.5 Medmindre krav ikke kan udelukkes eller begrænses ved lov, kan ingen krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, rejses af dig personligt mod nogen af vores ansatte, ledere, konsulenter eller andre agenter, der er involveret i opfyldelsen af de relevante forpligtelser.

17.6 Alle repræsentationer eller garantier, hvad enten de er kontraktlige eller ikke-kontraktlige, og alle garantier, betingelser, vilkår, forpligtelser og forpligtelser, der er underforstået ved lov, sædvaneret, sædvane, handelsbrug, handelsbrug eller på anden måde (herunder underforståede garantier for tilfredsstillende kvalitet, overensstemmelse med beskrivelsen og rimelig egnethed til formålet), er udelukket i videst muligt omfang tilladt ved lov.

17.7 Et krav kan kun rejses mod os (herunder vores ansatte, embedsmænd eller rådgivere) som følge af en handling eller undladelse. En handling eller undladelse omfatter en række beslægtede handlinger eller undladelser, den samme handling eller undladelse i en række beslægtede sager eller lignende handlinger eller undladelser i en række beslægtede sager og omfatter alle krav, der udspringer af en sag.

17.8 Begrænsningerne i denne paragraf 17 gælder for vores fælles og solidariske ansvar over for dig (herunder enhver anden tredjepart, som vi kan holdes ansvarlige over for med eller uden vores samtykke) i forbindelse med et krav, og du og alle sådanne andre personer kan kun holdes ansvarlige over for os én gang i forbindelse med det samme tab.

17.9 Hvis en ansvarsbegrænsning gælder uanset beløb, gælder begrænsningen for hele vores levering af tjenester eller levering af produkter, og der er ingen separate samlede ansvarsbegrænsninger, der gælder for dig, ethvert koncernselskab, som du er medlem af, og enhver person, der er udpeget af en virksomhedsbruger.

17.10 Hvis vi er solidarisk ansvarlige over for dig sammen med en anden part, er vi kun forpligtet til at betale dig den del, som med rimelighed kan tilskrives vores fejl. Vi er ikke forpligtet til at betale dig den del, der kan tilskrives en anden parts fejl, som denne anden part ellers ville være ansvarlig for.

17.11 Ethvert ansvar fra os over for dig vil blive reduceret med den andel, som en anden part ville have været ansvarlig for, hvis enten:

(a) du også havde anlagt sag eller fremsat et krav mod den anden part, eller

(b) vi ville have anlagt sag mod den anden part eller fremsat et krav i henhold til bekendtgørelsen om civilretligt ansvar (bidrag) eller lignende lovgivning i en anden relevant jurisdiktion.

17.12 Ved vurderingen af, om andre parter er ansvarlige over for dig, tages der ikke hensyn til, at du ikke er i stand til at gøre indsigelse mod en anden part, fordi søgsmål mod den pågældende part er forældet, fordi parten mangler midler, fordi den påberåber sig udelukkelser eller begrænsninger af ansvar, eller fordi den anden part ikke længere eksisterer.

17.13 Udelukkelserne og begrænsningerne af ansvar i disse vilkår og betingelser påvirker ikke vores ansvar:

(a) ved død eller personskade som følge af vores uagtsomhed;

(b) for svig eller uforsvarlig tilsidesættelse af erhvervsmæssige forpligtelser;

(c) for ethvert andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i den jurisdiktion, hvor et relevant krav fremsættes, herunder begrænsninger i vores ret til at begrænse vores ansvar; og

(d) i alle andre tilfælde at begrænse vores ansvar til mindre end det minimumsbeløb, der kræves under omstændighederne i henhold til enhver anden lov eller bestemmelse, der er relevant for kravet, i hvilket tilfælde dette minimumsbeløb skal anses for at være en erstatning for det beløb, der ellers ville gælde.

17.14 Disse bestemmelser er en udtømmende liste over de retsmidler, som en af parterne eller en tredjepart har til rådighed over for en af parterne i henhold til eller i forbindelse med disse betingelser.

18 Erstatning

18.1 Du skal på anmodning fuldt ud holde de skadesløsholdte parter skadesløsholdt mod alle krav, omkostninger og tab af enhver art, som de skadesløsholdte parter har lidt eller lider som følge af eller i forbindelse med

(a) enhver væsentlig overtrædelse fra din side af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser;

(b) svig, uagtsomhed, uforsvarlig adfærd eller uforsvarlig hensynsløshed i forbindelse med dine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser; og

(c) din brug af vores websted.

18.2 Vi har ret til at få dækket alle udgifter, som vi med rimelighed har afholdt i forbindelse med ethvert erstatningskrav, og alle sådanne udgifter skal betales på anfordring.

19 Force Majeure-begivenhed

19.1 Hvis en force majeure hændelse fortsætter i mere end en uge, kan vi straks opsige vilkårene og betingelserne ved skriftlig meddelelse og uden andet ansvar end tilbagebetaling af produkter, som du allerede har betalt for, men som ikke er leveret.

19.2 Vi forbeholder os absolut skøn med hensyn til den løsning, vi vil bruge til at opfylde vores forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser fuldt ud, hvis der opstår en force majeure-hændelse.

20 Variationer

20.1 Vi kan ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden. Vi vil på forhånd underrette dig om alle væsentlige ændringer, som vi mener kan have en negativ indvirkning på dig. Vi giver dig besked om eventuelle ændringer af disse vilkår og betingelser. De til enhver tid gældende vilkår og betingelser gælder for din brug af vores websted og alle produkter, der tilbydes via vores websted.

20.2 Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår og betingelser, skal du holde op med at bruge vores websted eller købe vores produkter.

20.3 Hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til disse vilkår og betingelser, vil vi bede om dit udtrykkelige samtykke til at revidere disse vilkår og betingelser inden dit første køb af produkter efter ændringens ikrafttræden. Hvis du ikke giver dit udtrykkelige samtykke og din accept af de reviderede vilkår og betingelser inden for den periode, som vi har angivet, skal du ophøre med at bruge hjemmesiden eller købe vores produkter.

21 Dit brud

21.1 Uden at det berører vores andre rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, kan vi, hvis du på nogen måde overtræder disse vilkår og betingelser, eller hvis vi med rimelighed har mistanke om, at du på nogen måde har overtrådt disse vilkår og betingelser, gøre følgende

(a) sende dig en eller flere formelle advarsler;

(b) midlertidigt blokere din adgang til vores websted;

(c) stoppe behandlingen af en ordre;

(d) nægte at acceptere nogen form for betaling fra dig;

(e) forbyde dig permanent at få adgang til vores websted;

(f) blokere computere, der bruger din IP-adresse, fra at få adgang til vores websted;

(g) kontakte en eller alle dine internetudbydere og bede dem om at blokere din adgang til vores websted; eller

(h) tage retslige skridt mod dig, uanset om det er på grund af kontraktbrud eller andet.

21.2 Hvis vi suspenderer, forbyder eller blokerer din adgang til vores websted eller en del af vores websted, må du ikke foretage dig noget for at omgå denne suspension, dette forbud eller denne blokering.

22 Opsigelse og suspension

22.1 Du kan til enhver tid ophøre med at bruge webstedet.

22.2 Vi kan til enhver tid suspendere leveringen af webstedet med eller uden grund og med eller uden varsel.

22.3 Med forbehold af afsnit 22.2 kan vi suspendere eller opsige din adgang til webstedet, hvis din brug af webstedet kan forårsage eller risikere juridisk ansvar af enhver art eller forstyrre andres brug af webstedet.

22.4 Hvis vi suspenderer eller ophæver din adgang til webstedet, vil vi forsøge at give dig besked på forhånd. Ikke desto mindre kan vi efter eget skøn suspendere eller opsige din adgang til webstedet med det samme og uden varsel.

22.5 Vi garanterer ikke, at vores websted altid vil være tilgængeligt eller vil være uafbrudt. Vi kan af forretningsmæssige eller driftsmæssige årsager afbryde, suspendere, tilbagetrække eller begrænse tilgængeligheden af hele eller dele af vores websted. Vi vil forsøge at give dig et rimeligt varsel om enhver suspension eller tilbagetrækning. Du er ikke berettiget til nogen kompensation eller anden betaling, hvis webstedet ophører, suspenderes, trækkes tilbage eller ændres.

23 Virkning af opsigelse

23.1 Ved opsigelse af disse vilkår og betingelser ophører enhver forpligtelse til at levere kundeservice med øjeblikkelig virkning.

23.2 Du har under ingen omstændigheder ret til erstatning fra os for tab af rettigheder, tab af goodwill eller andre tab som følge af opsigelse af disse vilkår og betingelser uanset årsag.

23.3 Opsigelse af disse vilkår og betingelser berører ikke andre rettigheder, der allerede er opstået, og påvirker ikke bestemmelser i disse vilkår og betingelser, som i henhold til deres betingelser efterfølgende skal gælde eller træde i kraft. Paragraf 17 (Ansvar) og 18 (Erstatning) skal overleve efter opsigelse af disse vilkår og betingelser.

24. Generelle bestemmelser

24.1 Du må ikke overdrage nogen af dine rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser.

24.2 De rettigheder, beføjelser og retsmidler, der er fastsat i disse vilkår og betingelser, er (medmindre det udtrykkeligt er fastsat) kumulative og ikke eksklusive i forhold til rettigheder, beføjelser og retsmidler, der er fastsat ved lov eller på anden måde.

24.3 Vi outsourcer hosting af webstedet til en tredjepart.

24.4 Hvis gyldigheden eller håndhævelsen af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser på nogen måde er begrænset af gældende lov, skal den pågældende bestemmelse være gyldig og håndhæves i det omfang, det er tilladt i henhold til den pågældende lov. Ugyldighed eller manglende håndhævelse af en sådan bestemmelse påvirker ikke gyldigheden eller håndhævelsen af nogen anden bestemmelse.

24.5 Manglende eller forsinket udøvelse af rettigheder, beføjelser eller retsmidler i henhold til disse vilkår eller lovgivningen udgør ikke et afkald på disse rettigheder, beføjelser eller retsmidler. Hvis vi giver afkald på en overtrædelse af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser, anses dette ikke for at være et afkald på en efterfølgende overtrædelse af den pågældende bestemmelse eller et afkald på en overtrædelse af en anden bestemmelse.

24.6 Udøvelsen af parternes rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser er ikke betinget af tredjeparters samtykke.

24.7 Disse vilkår og betingelser er til vores og din fordel og er ikke beregnet til at være til fordel for eller håndhæves af nogen tredjepart.

25 Gældende lov

25.1 Disse vilkår og betingelser, deres genstand og udformning (og eventuelle ikke-kontraktlige tvister eller krav) skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med Hongkongs lovgivning.

25.2 Enhver tvist, kontrovers, uenighed eller krav (herunder enhver tvist eller krav uden for kontraktforhold), der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, herunder eksistensen, gyldigheden, fortolkningen, opfyldelsen, bruddet eller opsigelsen heraf eller enhver tvist vedrørende enhver forpligtelse uden for kontraktforhold, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, skal forelægges og afgøres endeligt ved voldgift i henhold til den administration i Hongkong, der er gældende på tidspunktet for indgivelsen af voldgiftskendelsen. Den lov, der gælder for denne voldgiftsklausul, er Hongkongs lov. Voldgiftsselskabet har hjemsted i Hongkong. Antallet af voldgiftsmænd er ét. Voldgiften skal foregå på engelsk.

26 Fortolkning

26.1 I disse vilkår og betingelser betyder "kontrakt" din bestilling af et produkt eller produkter i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, som vi accepterer i overensstemmelse med paragraf 4.3;

"Kunde" betyder enhver fysisk person, der afgiver en ordre på webstedet;

"Leveringsadresse" betyder den leveringsadresse, som er angivet i den relevante ordre;

"Forventet leveringsdato" betyder en forventet leveringsdato for en ordre;

"Force Majeure-begivenhed": enhver begivenhed eller omstændighed, som resulterer i vores manglende evne til at opfylde eller forsinkelse i opfyldelsen af en forpligtelse i henhold til disse vilkår og betingelser, og som skyldes en årsag, der ligger uden for vores rimelige kontrol, og som ikke kan tilskrives vores manglende evne til at udvise rimelig omhu for at forhindre en sådan fejl eller forsinkelse, og omfatter krig eller trussel om krig, naturkatastrofer eller atomkatastrofer, optøjer eller uroligheder, pandemier og terrorhandlinger; skadevoldende handlinger, brand eller oversvømmelse, overholdelse af en ny lov eller ordre fra en statslig eller retslig myndighed, lukning af lufthavne eller havne eller kommercielle tvister, der ikke har forbindelse til den part, der er berørt af den begivenhed eller tilstand, der forårsager stop eller opbremsning;

"Erstatningsberettigede parter" betyder os, enhver affilieret virksomhed og deres respektive ledere, ansatte, entreprenører og agenter.

"intellektuelle ejendomsrettigheder": alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter, varemærker, designrettigheder, ophavsret, databaserettigheder, forretningshemmeligheder og alle rettigheder af lignende art;

"Bestilling" betyder den ordre, som du afgiver via vores websted for at købe et produkt eller produkter fra os;

"Ordrebekræftelse" betyder vores e-mail til dig, som bekræfter din ordre i overensstemmelse med afsnit 4.3;

"Betalingsformidlere" betyder enhver tredjepartsudbyder af betalingsbehandlingstjenester, som vi bruger;

"Produkt" betyder et produkt, der tilbydes på vores websted;

"websted" betyder webstedet;

"Webstedsinfrastruktur" betyder alle vores systemer (herunder kode), der muliggør, leverer eller beskriver webstedet;

26.2 Henvisninger til "afsnit" er henvisninger til afsnit i disse vilkår og betingelser.

26.3 Overskrifterne er udelukkende til brug for henvisninger og påvirker ikke fortolkningen eller fortolkningen af disse vilkår og betingelser.

26.4 Ord, der udtrykker ental, omfatter også flertal og omvendt. Ord, der udtrykker køn, omfatter alle køn, og henvisninger til personer omfatter enkeltpersoner, selskaber, virksomheder, selskaber, firmaer og partnerskaber.

Send os venligst en e-mail, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om disse vilkår og betingelser, webstedet eller produkterne.

Company information:

Mail: info@hannejensen.com

Phone: +8613336632845